Införande av en mobiltelefonilag

Motion 2014/15:2135 av Per Klarberg m.fl. (SD)

av Per Klarberg m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska vara ett tydligt förbud mot sms och användandet av handhållen mobiltelefon samtidigt som man kör bil.

Motivering

Under den förra mandatperioden beslutade den dåvarande regeringen att ta fram en lag som reglerar mobiltelefonanvändningen i bil. Nu måste Sveriges trafikanter få tydligare en lag som gör våra vägar säkrare. Den nya regeln i trafikförordningen räcker inte. Skrivningen är för otydlig. Lagar som stiftas måste vara tydliga – både för den som ska övervaka lagarna och för den som ska rätta sig efter dem.

 

Det ska vara ett tydligt förbud mot att sända sms och använda handhållen mobiltelefon samtidigt som man kör bil. Förbudet ska skicka en tydlig signal och få trafikanterna att ändra sitt beteende.

 

En tydlig lag kommer att minska antalet dödade och skadade i trafiken.

.

Per Klarberg (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

Nina Kain (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)