Ingen trängselskatt för elbilar

Motion 2014/15:2134 av Per Klarberg m.fl. (SD)

av Per Klarberg m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges regering måste göra mer för att stimulera införandet av elbilar.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda trängselskatt för elbilar.

Motivering

Det behövs stimulanser för att fler ska våga välja att köpa en elbil. Åtgärder som underlättar för fastighetsägare att anlägga laddstolpar och annan infrastruktur för elbilar måste påskyndas. Gratis parkering och undantag från trängselskatter för elbilar är andra viktiga stimulanser för att minska transportsektorns utsläpp. Långsiktiga spelregler för biltillverkare och bilister måste skapas.

 

Det behövs kort och gott stimulanser för att fler ska våga köpa en elbil.

.

Per Klarberg (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

Nina Kain (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)