Slopa SJ AB:s avkastningskrav

Motion 2014/15:2133 av Per Klarberg m.fl. (SD)

av Per Klarberg m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att SJ AB:s avkastningskrav ska upphöra; SJ AB kan i dag inte konkurrera på lika villkor med bl.a. länstrafikbolagen.

Motivering

Ska SJ kunna konkurrera med övriga aktörer om tåglägen och i upphandlingar bör dagens vinst- och avkastningskrav upphöra. SJ AB bör enbart ha ett lönsamhetskrav. Lönsamhetskravet ska säkerställa resurser för ny- och reinvesteringar i fordon, utveckling av servicesystem och tjänster med mera, men inte behöva generera en avkastning till staten.

 

Till exempel, under många år bedrev SJ AB inte någon trafik på Västkustbanan. Det var en omöjlig affär för SJ AB att kunna konkurrera med de av skattemedel subventionerade Öresundstågen.

.

Per Klarberg (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

Nina Kain (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)