Utredning om möjligheten att lagstadga om svensk arbetsmarknadsprövning

Motion 2014/15:2131 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda krav på lag gällande svensk arbetsmarknadsprövning.

Motivering

Den fria arbetskraftsinvandring som regeringen nu ställt sig bakom är inte bra för svensk arbetsmarknad då den bidrar till lönedumpning samt oseriös konkurrens som inte sker på lika grunder. Man kan se hur det utnyttjas i t.ex. bygg- och transportbranschen. Vi ser det också som orimligt att svenska förvärvsarbetare inte har förtur till de jobb som vi har kompetens för inom landet. Med bakgrund av detta föreslår jag att man utreder möjligheten om att lagstadga gällande kravet på svensk arbetsmarknadsprövning.

 

.

Magnus Persson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)