Myndigheters internrekrytering

Motion 2014/15:2123 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av rekryteringen till toppositioner inom statliga och kommunala myndigheter eller verksamheter.

Motivering

Istället för att personer med toppositioner, så som rektorer, blivit tillsatta från en bas med personer som arbetar inom en viss bransch har utvecklingen gått åt fel håll. Det blir allt vanligare att personer som innehar olika sorters toppositioner har blivit tillsatta av politiker, vilket har inneburit flera problem. För en god sammanhållning krävs det att de som har en viktig position dels har en bred kunskap om det han eller hon arbetar med, men också att tilliten och respekten från övriga anställda är hög. Det är värt otroligt mycket om personen i fråga kanske till och med har arbetat med andra saker inom samma organisation och redan har en god relation till dem som redan arbetar där. I så hög grad som möjligt bör samtliga positioner tillsättas genom en väl förankrad internrekrytering i statliga och kommunala myndigheter. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att se över dagens system så att fler internrekryteringar, sker just internt. I så hög grad som möjligt bör uppdrag tilldelas efter lämplighet, från de som arbetar inom en viss myndighet och exempelvis rektorer bör tillsättas av lärare snarare än av politiker.

.

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)