Vattenfall och mikroproduktion av el

Motion 2014/15:2115 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Vattenfalls uppköp av mikroproducerad el.

Motivering

Vattenfall AB är ett av staten helägt bolag som vid sidan av avkastningsmål kan användas för att nå politiskt uppsatta mål. Det kan dock diskuteras huruvida alla Vattenfalls förehavanden ligger i nationens och folkets intresse.

Sedan 1 september 2014 köper Vattenfall upp överskottsel från mikroproduktion och betalar för detta ett hutlöst överpris, nämligen spotpris + 1 krona per kWh, exklusive moms. Spotpriset har under lång tid pendlat kring 30 öre varpå Vattenfall alltså erbjuder ett överpris med flera hundra procent. Detta resulterar i sin tur i en lägre vinst för bolaget och således lägre utdelningar för ägaren staten.

Jag anser att det inte ligger i varken statens eller nationens intresse att Vattenfall använder bolagets medel för att dela ut pengar för att stimulera verksamheter som ger upphov till samhällskostnader i flera led. Därför vill jag att riksdagen ska ge regeringen till känna att ägardirektiven för Vattenfall ska justeras för att förhindra denna typ av kapitalförstöring.

 

.

Josef Fransson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)