Ökad transparens inom utskott och departement

Motion 2014/15:2112 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att föra statistik i riksdagens utskott och i EU-nämnden.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att märka propositioner med berörda utskott.

Motivering

Statistik förs över i stort sett allt politiker gör i riksdagen. Det handlar om antal motioner som läggs varje år, om hur många gånger en motion går igenom, om hur partierna röstar och om riksdagsledamöternas närvaro. Detta är en oerhört viktig del i en frisk demokrati, där medborgarna ska kunna se hur deras företrädare agerar eller sköter förtroendeuppdragen. Av den anledningen är det tråkigt att samma koll inte finns på hur det är i riksdagens utskott och i EU-nämnden. Det är trots allt i dessa som ärendena bereds, innan förslag hamnar i kammaren för behandling. Särskilt i en tid då ledamöter allt oftare väljer att inte yrka på egna eller andras förslag som man stödjer i utskotten skulle den idag dolda statistiken vara mycket intressant för allmänheten. Riksdagen bör tillkännage för riksdagsstyrelsen som sin mening att föra offentlig statistik även i riksdagens utskott och i EU-nämnden.

 

Studenter och andra intresserade använder sig ofta av regeringens propositioner för att lära sig mer om hur lagstiftningen i Sverige går till eller hur regeringen lägger fram förslag till riksdagen. Propositionerna får inte bara ses som regeringens förslag till riksdagens ledamöter, utan också som handlingar för allmänheten. Med anledning av det bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening att tydligt märka propositionerna vilket utskott som berörs av den aktuella propositionen.

.

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)