Arvodessystemet för riksdagsledamöter

Motion 2014/15:2111 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett nytt arvodessystem där en del av arvodet består av ett grundarvode och en del av det arbete som utförts i olika utskott eller i EU-nämnden.
  2. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att arvodesnämnden bör få i uppdrag att utreda skäliga ersättningsnivåer för riksdagsledamöter när arvodena baseras på uppdrag i riksdagens utskott och EU-nämnden.

Motivering

En förändring av riksdagslönerna bör ske genom att dela arvodet i två, med en del bestående av en grundpott och en del bestående av ett arvode baserat på ansvar och arbetsbelastning. Grundpotten bör rimligtvis vara den betydande delen av det totala arvodet, men bör samtidigt sänkas. Fördelning av arbetsbörda kan på bästa sätt ske inom partierna om de också har en möjlighet att påverka ledamöternas arvoden i sina respektive utskott eller i EU-nämnden.

Arvodesnämnden bör få i uppdrag av riksdagen att se över grundarvoderingen av ledamöter då arvodessystemet förändras. Varje parti kan få en lika stor pott att fördela till sina respektive ledamöter och suppleanter i riksdagens utskott samt EU-nämnden för att möjliggöra en rimlig arvodesfördelning.

.

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)