Förstärkt myggbekämpning vid Nedre Dalälven

Motion 2014/15:2101 av Pavel Gamov (SD)

av Pavel Gamov (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka myggbekämpningen vid Nedre Dalälven.

Motivering

I den nya regeringens första budgetproposition framgår att man anser att myggbekämpning bör finansieras på lokal och regional nivå, varför således inga ekonomiska medel anslås till detta mycket viktiga område. Regeringen anser inte heller att bekämpningsmedlet BTI bör användas längre.

 

Denna kursändring är högst anmärkningsvärd och kommer att leda till en kraftigt försämrad tillvaro och levnadsstandard för de människor som varje myggsäsong drabbas av denna plåga, inte minst för boende kring nedre Dalälven. I Uppsala län yttrar sig detta allra tydligast i delar av Heby kommun. Under vissa perioder är det svårt att överhuvudtaget vistas utomhus i de berörda områdena.

 

Istället för att avskaffa det ekonomiska stödet till myggbekämpningen torde dessa anslag snarare utökas. Dessutom måste regeringen ta ett samlat grepp om frågan och presentera en nationell strategi för hur problemen med mygginvasionen kan lösas långsiktigt.

 

Myggbekämpningen är ingalunda endast en lokal eller regional fråga utan bör i första hand lösas på nationell nivå. Därför uppmanas regeringen ta sitt ansvar istället för att skjuta ifrån sig bördan på lokala myndigheter. Det är dags att myggbekämpningen förstärks med ytterligare ekonomiska resurser från statligt håll och att regeringen får till stånd en nationell beredskapsplan för att åtgärda problematiken.

 

.

Pavel Gamov (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)