Fler postombud på landsbygden

Motion 2014/15:2100 av Pavel Gamov (SD)

av Pavel Gamov (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka antalet postombud på landsbygden.

Motivering

Postens service har under det senaste dryga decenniet kraftigt försämrats på ett antal olika områden. Exempelvis har de traditionella postkontoren försvunnit samtidigt som antalet serviceställen och lantbrevbärare minskat över tid. Inte minst många lands- och glesbygdsbor har fått allt längre att åka till närmaste postombud för att hämta ut paket, om man inte har möjlighet att vara hemma dagtid för att ta emot dessa försändelser när en eventuell lantbrevbärare kommer med dem.

 

Ett sådant exempel är samhället Rasbo, beläget cirka två mil utanför Uppsala, som fått försämrade villkor, då man som boende i bygden numera behöver åka in till Uppsala för att hämta ut paket istället för att kunna uträtta sitt ärende på en närliggande livsmedelsaffär. Detta trots att det finns önskemål från en lokal näringsidkare att vara postombud och trots att denna näringsidkare uppfyller de krav som Posten AB ställer. En sådan bilresa till Uppsala tur och retur kan vara mellan fyra och fem mil, och med kollektivtrafik kan en pakethämtning ta upp till tre timmar i anspråk.

 

Förutom att detta försämrar välfärden och servicenivån har det även negativa effekter för miljön när bilåkandet ökar samt för företagandet och tillväxten på orten. Det finns många fler sådana exempel på samhällen över hela landet där liknande eller ännu värre försämringar skett och detta även i landsbygdsområden med en expansion av bostäder och befolkningsökning. Detta sker dessutom i en tid då användandet av internet och e-handel ökar alltmer.

 

För att kunna ha en levande landsbygd samt stärka landsbygdens attraktionskraft och tillväxt är det viktigt att även de personer som bor utanför större tätorter får tillgång till en likvärdig samhällsservice. Därför är det angeläget att regeringen i enlighet med landsbygdsprogrammet ger Post- och telestyrelsen i uppdrag att utöka antalet postombud på landsbygden så att Posten AB:s servicenät och täckningsgrad utökas. På så vis får landsbygdsbor kortare avstånd till närmaste postombud för att hämta ut paket och andra postförsändelser.

 

.

Pavel Gamov (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)