Kontroll av däck

Motion 2014/15:2076 av Phia Andersson m.fl. (S)

av Phia Andersson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kontrollera att däcken är godkända på långtradare som kör genom Sverige men som är registrerade i andra länder.

Motivering

Många svåra olyckor inträffar varje år med långtradare inblandade, inte minst vintertid.

Även trafikfarliga situationer uppstår när långtradare blir stående eller får sladd exempelvis i backar och blockerar hela körbanor.

Flera av dessa långtradare är registrerade i andra länder och kör med däck som inte är godkända i Sverige, vilket då blir en stor trafikfara när de kör genom landet.

För att förhindra att lastbilar med icke godkända däck färdas på svenska vägar skulle en kontroll av fordonet kunna ske i tullen. Om lastbilen inte har godkända däck enligt svensk lag skulle den inte få köra in i landet. Då skulle åkerierna som kör gods i landet vara mer noga med att utrusta sina lastbilar med däck som är anpassade till våra vintervägar, vilket skulle öka trafiksäkerheten i landet.

Kontroll av däck är i dag tekniskt möjligt och kan göras exempelvis när nykterhet kontrolleras vid bommar i tullen.

.

Phia Andersson (S)

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

Petter Löberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)