Arbetsmiljö

Motion 2014/15:2071 av Phia Andersson (S)

av Phia Andersson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av satsningar på arbetsmiljöfrågor och en översyn av behovet av företagshälsovård.

Motivering

Om fler ska kunna jobba längre måste arbetslivet utvecklas så att det ger utrymme för ett gott liv och går att förena med personlig utveckling, aktiv fritid och tid för barnen. Därför är det viktigt att förstärka Arbetsmiljöverket, satsa på samlad forskning om arbetsmiljöfrågor, stärka skyddsombudens roll och genomföra en särskild satsning på kvinnors arbetsmiljö.

Människors vilja till arbete är Sveriges viktigaste tillgång. Därför behövs insatser som leder till fler jobb, och som också värnar om arbetslivets villkor. I dag känner många att det har blivit stressigare på jobbet. Samtidigt har arbetsmiljöarbetet försämrats markant under de senaste åren.

Allt fler upplever att de är uttröttade varje vecka och att arbetet blivit hetsigare. Många unga människor mår psykiskt dåligt på grund av stressen. Även många tjänstemän har fått ett tuffare arbetsliv. TCO-förbundet Unionen har i flera rapporter beskrivit hur många får betala ett högt pris för ett allt mer gränslöst arbetsliv. Mobiltelefoner och bärbara datorer ger stora möjligheter till flexibilitet, men leder också till krav på tillgänglighet även utanför arbetstid. Allt fler tjänstemän sjukskrivs på grund av arbetsrelaterad stress.

Om arbetslivet sliter ut människor fysiskt och psykiskt så är det arbetslivet, inte människorna som jobbar där, som behöver förändras. Därför är det viktigt att utvärdera behovet av att satsa på arbetsmiljöfrågor men också att se över behovet av företagshälsovård.

.

Phia Andersson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)