Fritidshem

Motion 2014/15:2068 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kvalitetshöjande insatser på fritidshemmen.

Motivering

Många skolbarn går till ”fritids” både före skolan och efter skolan för att föräldrarna jobbar eller studerar. Det kan vara långa dagar för en del barn och bara en liten stund för en del men oavsett vilket så vittnar personal och om att barngrupperna har ökat på fritids över tid. Vilket medför att alla barn kanske inte får den uppmärksamhet som de behöver, eller kan få en lugn stund efter skolan då det inte finns en liten vrå av lugn och ro. Storleken på barngrupperna kan medföra att det blir svårt att få till en bra verksamhet som passar och stimulerar barnen. Lokaler, resurser och personaltäthet spelar roll, men i dagsläget ser fritidsgrupperna stora ut och då bör man se över möjligheterna att minska antalet barn per personal på fritidshemmen.

.

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Petter Löberg (S)

Phia Andersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)