Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott

Motion 2014/15:2066 av Björn Wiechel och Veronica Lindholm (S)

av Björn Wiechel och Veronica Lindholm (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott.

Motivering

Allt för ofta omkommer människor på sina arbetsplatser. För en tid sedan kom domen där Billingsfors Munksjö Paper i Billingsfors friades för den olycka som kostade en anställd livet. Det händer alltför sällan att någon ställs till svars när en arbetare dör på sitt jobb. En stor anledning till detta är den korta preskriptionstiden vid arbetsmiljöbrott.

Ansvarsutkrävningen är komplicerad i dagens arbetsliv, med entreprenörer som tar in underentreprenörer, som i sin tur tar in ytterligare underentreprenörer. Med underentreprenörer och bemanningsföretag skjuts ansvaret långt ifrån företagsledningarna. Och arbetet med säkerhet och miljöfrågor sätts på undantag.

Att rättsprocesserna tar lång tid är förståeligt med tanke på polisens knappa resurser att utreda arbetsmiljöbrott. Den 1 november 2011 skedde exempelvis en svår kalkugnsolycka på Nordkalk i Luleå, där en person omkom och en skadades svårt. Det är än idag osäkert om det blir något åtal eftersom åklagaren har haft fullt upp med annat. I detta fall blir det endast fråga om företagsbot eftersom det inte längre är möjligt att ställa någon till svars, då ärendet om arbetsmiljöbrott hunnit preskriberas.

Detta är inte acceptabelt. Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott bör förlängas.

.

Björn Wiechel (S)

Veronica Lindholm (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)