Ett rättvist skattesystem

Motion 2014/15:2064 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av skattesystemet.

Motivering

För oss socialdemokrater har skatt efter bärkraft och principen att samma skatt ska betalas på samma inkomst varit ledord för vår skattepolitik.

Skatt ska betalas för att vi ska kunna lösa våra gemensamma åtaganden.

Efter de borgerliga regeringsåren är det nödvändigt att se över hela skattesystemet.

Det är orättvist att pensionärer, arbetslösa, sjuka och föräldralediga får betala mer skatt än en arbetstagare på samma inkomst. Detta är inte rättvist och är absolut inte att betala skatt efter bärkraft. Samma skatt bör betalas för samma inkomst. Därför bör hela skattesystemet ses över.

.

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Petter Löberg (S)

Phia Andersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)