Utsatta barn

Motion 2014/15:2062 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjliga förbättringar för snabb hantering av anmälningar om barn som riskerar att utsättas för våld eller skador.

Motivering

De allra flesta föräldrar och vårdnadshavare vill sina barns bästa och är och vill vara delaktiga i sina barns liv. Men verkligheten påminner om tragiska händelser som är mycket svåra att förstå och som får förödande konsekvenser för barnen. Det handlar om barn som misshandlas svårt både fysiskt och psykiskt, i några fall med dödlig utgång.

Trots att det i vissa fall har gjorts anmälan om misstanke att barnet far illa till socialtjänsten, så har dödsfall inträffat. Orsakerna kan vara flera, t ex underbemanning, dåliga rutiner, kompetensbrist eller att ärendet blir liggande. Oavsett anledningen måste vi se till att det inte händer fler gånger. Inget barn ska utsättas för övergrepp och våld och alla krafter i samhället måste samverka för att förhindra detta. Barnens bästa måste alltid sättas i fokus.

.

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Petter Löberg (S)

Phia Andersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)