Omhändertagna svenska barn i Norge

Motion 2014/15:2058 av Jonas Gunnarsson (S)

av Jonas Gunnarsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om initiativ till åtgärder som möjliggör att fall med omhändertagna svenska barn i Norge överförs till svenska myndigheter.

Motivering

I interpellation 2013/14:245 till det tidigare statsrådet Maria Larsson tas frågan om svenska barn som är omhändertagna av norska myndigheter upp. Det rör sig om svenska barn som har omhändertagits av myndigheter under den tid barnen har vistats i Norge med sina föräldrar. När föräldrarna sedan flyttat tillbaka till Sverige har barnen fortsatt hållits omhändertagna av de norska myndigheterna. I ett av de fall jag har kommit i kontakt med har norska myndigheter valt att gå vidare med ärendet för att ta föräldraansvaret från svenska föräldrar till tre svenska barn.

I dag bor mamman, som enligt svensk rätt har vårdnaden av barnen, åter i Sverige. Trots barnens anknytning till Sverige och deras svenska medborgarskap och att vårdnadshavaren finns i Sverige har inte fallet förts över till svenska myndigheter och barnen är fortsatt omhändertagna av norska myndigheter som har vidtagit fortsatta juridiska steg för att ytterliggare separera barnen från sin mor – en process som om den fullföljs kan innebära att barnen adopteras bort i Norge.

Både Sverige och Norge har förbundit sig att följa FN:s barnkonvention vilken bland annat stipulerar barns rätt till familj, identitet, medborgarskap och att veta sitt ursprung. Mot bakgrund av risken att dessa rättigheter kränks om inte barn i fall som beskrivs ovan bör regeringen ta initiativ till åtgärder som möjliggör att deras fall förs över till svenska myndigheter. Om fall som dessa förs över till Sverige ges större möjligheter att både säkra rätten till barnens identitet och medborgarskap men också att hitta en lösning som innebär att barnen samvaro med sina föräldrar kan återupprättas.

.

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)