Barnomsorg som är anpassad efter dagens arbetsmarknad

Motion 2014/15:2056 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunerna bör stimuleras till att erbjuda barnomsorg även på obekväma tider.

Motivering

Dagens arbetsmarknad innebär för många ett jobb där man arbetar obekväm arbetstid. En stor andel kvinnor och män arbetar vardagar, kvällar, helger eller nätter. Om behov av barnomsorg finns så är det inte självklart att det finns att tillgå på kvällar, helger och nätter. Många av landets kommuner kan inte erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid vilket kan innebära svårigheter för att kunna arbeta för dem som är småbarnsförälder. Alla föräldrar har inte möjlighet att kunna få hjälp från släkt och vänner med att ta hand om barnen. Många föräldrar bor inte längre på samma ort som far- och morföräldrarna vilket medför problem om det inte finns barnomsorg på obekväma tider. Det är lika viktigt att ha möjlighet till barnomsorg oavsett vilken dag eller tid på dygnet som behov av barnomsorg finns. Tidiga morgnar eller sena kvällar ska inte vara ett hinder. Därför bör kommunerna stimuleras till att erbjuda barnomsorg även på obekväma tider.

.

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Petter Löberg (S)

Phia Andersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)