Järnvägsunderhållets organisation

Motion 2014/15:2049 av Lars Eriksson m.fl. (S)

av Lars Eriksson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en återföring av det löpande och avhjälpande underhållet av järnvägen till Trafikverket.

Motivering

Det svenska järnvägssystemet befinner sig i djup kris. Ständiga förseningar och mängder av inställda avgångar har blivit en del av tågpassagerarnas vardag. Även näringslivet drabbas hårt av försenade godstransporter. Företag inom alla branscher och i alla delar av landet drabbas av de kraftiga störningarna i godstrafiken. Vissa vintrar har situationen varit så allvarlig att åtskilliga större industriföretag fått göra produktionsneddragningar som en direkt följd av tågkaoset.

Läget är mycket allvarligt. Järnvägstrafiken är en grundläggande samhällsfunktion som i dag fungerar mycket dåligt. För små och ineffektivt utnyttjade underhållsresurser, tillsammans med en skriande kapacitetsbrist, är huvudorsakerna.

Det behövs en skyndsam översyn av hur järnvägsunderhållet organiseras. Den förra regeringen valde att avskilja järnvägsunderhållet från Trafikverket genom att bolagisera verksamheten. Samtliga länder i Europa – Sverige undantaget – har valt att behålla underhållet som en integrerad del av infrastrukturmyndighetens verksamhet.

Vi menar att det finns skäl att överväga en återföring av det löpande och avhjälpande underhållet till Trafikverket. De extrema kraven på samordning med spårhållaren (trafikledningen) gör att det finns klara fördelar med att bedriva verksamheten i egen regi.

.

Lars Eriksson (S)

 

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)