Handläggningstider för vapenlicenser

Motion 2014/15:2048 av Isak From m.fl. (S)

av Isak From m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att minska de långa handläggningstiderna för vapenlicens för jaktvapen.

Motivering

Svenska jägarkåren har i dag många uppdrag från samhället: att sköta viltvården, bibehålla lagom stora viltstammar, minska skador, eftersöka trafikskadat vilt, avliva djur, dokumentera sjukdomar, besiktiga kött med mera. Det innebär att jägarkåren har ett stort ansvar och ett stort förtroende från samhället att sköta detta, vilket också görs på ett mycket bra sätt.

Ett stor bekymmer är polisens långa handläggningstider av vapenlicenserna. I flera län är det orimligt långa handläggningar. I vissa län kan en licensansökan ta över 6 månader att behandla.

Nyutbildade jägare med jägarexamen kan bli tvungna att vänta ett helt jaktår innan man kan jaga. Nya och gamla jägare rasar mot långa handläggningstider för vapenlicenser, flera av dem har JO-anmält polisen för ärenden som inte har avgjorts flera månader efter att ansökan lämnades in. Bara hos polisen i Stockholms län finns en kö på flera tusen ärenden.

Vapenhandlare har också märkt av de långa handläggningstiderna, som syns på raderna av sålda vapen som inte får hämtas ut. Det medför också orimliga konkurrensnackdelar för vapenhandlare i län med långa handläggningstider. Handlarna säljer jaktvapen som kunden lägger en handpenning på, ofta ca 10 procent, och sedan får handlaren inte betalt förrän efter ett halvt år. I vissa polisdistrikt pågår ett mycket gott arbete för att korta handläggningstiderna, det är viktigt att det arbetet får fäste när en ny polisorganisation ska mejslas fram. Det är av stor vikt att olikheter runt om i landet minskar så att det inte uppstår snedvriden konkurrens. Viltvård och viltförvaltning ska inte lida skada av polisens i vissa fall långa handläggningstider för vapenlicens.

.

Isak From (S)

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

Monica Haider (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)