Studera högkostnadsskyddets socioekonomiska effekter

Motion 2014/15:2044 av Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg (S)

av Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att studera högkostnadsskyddets socioekonomiska utfall.

Motivering

I Sverige har vi sedan 2008 ett nytt system med tandvårdsstöd. I korthet innebär det att om man nödgas genomgå omfattande och dyra behandlingar går ett högkostnadsskydd in. Den över högkostnaden liggande summan betalas ut av Försäkringskassan till vårdgivaren enligt en referensprislista. Om en behandling exempelvis kostar 15 000 kronor blir patientens kostnad 9 000 kronor. För de kostnader som överstiger 15 000 kronor är ersättningen 85 procent.

Detta är ett system som framför allt ska hjälpa dem med stora och kostsamma problem med tänderna. Vi fruktar dock att ingången i systemet innebär en orimligt hög tröskel. För många människor med små ekonomiska marginaler kan 9 000 kronor motsvara vad man får ut i ersättning/a-kassa under en månad.  

Vår uppfattning är att det med några års erfarenhet av det nya systemet nu bör vara möjligt att studera reformens utfall utifrån ett socioekonomiskt perspektiv.

.

Petter Löberg (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)