Tillgång till resandestatistik

Motion 2014/15:2036 av Lars Eriksson (S)

av Lars Eriksson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av hur det kan bli enklare för kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter att få tillgång till resandestatistik.

Motivering

När Västerås stad planerar för nytt resecentrum vid stationsområdet är man i behov av statistik från tågoperatörerna för att bättre kunna dimensionera vid resecentrum, både för stationen och för buss, taxi och pendlarparkeringar. Tågoperatörerna hänvisar till affärshemligheter och vägrar dela med sig av resandestatistiken.

Trafikanalys är den myndighet som tar in statistik från tågoperatörerna. Regeringen kan ge Trafikanalys detta uppdrag. Behovet av bättre statistik inom järnvägstrafik har uppmärksammats, både av den tidigare regeringens egen utredning om järnvägens organisation och av Riksrevisionens granskning om tågförseningar.  Det är betydligt enklare att få reda på resandestatistik för passagerarfartyg och flygbolagen så det borde fungera även för tågoperatörerna.

Ett nytt resecentrum vid stationsområdet är en stor investering och möjligheterna att få in fler verksamheter i en sådan anläggning är viktiga för kommunen och en del i hela det nya stationsområdet. Den som vill öppna en affärsverksamhet i resecentrum vill naturligtvis också veta när och i vilken omfattning det sker resande för att kunna anpassa sin verksamhet.

.

Lars Eriksson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)