Sexualbrott mot barn

Motion 2014/15:2035 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kompetensen i rättsväsendet när det gäller sexualbrott mot barn.

Motivering

Enligt forskningen utsätts 7 procent av alla flickor och 3 procent av pojkarna för någon form av sexuella övergrepp. Antalet polisanmälningar om sexuella övergrepp mot barn har också ökat kraftigt sedan den socialdemokratiska regeringen förstärkte lagstiftningen om sexuellt våld mot barn 2005, vilket också var syftet med lagen.

Det problem som blir påtagligt, när antalet polisanmälningar ökar, är att rättssystemet inte har tillräcklig kompetens att hantera anmälningarna. Även om kompetensen och medvetenheten har ökat, bland annat genom utbildningsinsatser från Brottsoffermyndigheten och utvecklingen av så kallade barnahus, finns det fortfarande brister. Barnombudsmannen (BO) har till exempel påpekat att försvarsadvokater inte ingick i den utbildningssatsning som Brottsoffermyndigheten genomfört. Mot bakgrund av att antalet anmälningar ökar, finns det behov av ytterligare utbildningsinsatser inom rättsväsendet.

Många sexuellt utnyttjade barn far illa under rättsprocessen och har svårt att få rättvisa. Brister i polisens och åklagarens hantering av utredningar gör att många förövare sannolikt går fria och att barnen aldrig får upprättelse för de kränkningar som de utsatts för. Både socialtjänsten, barnpsykiatrin och rättsväsendet måste bli mycket bättre på att möta barnens speciella behov. Kunskaper i att bemöta barn som varit utsatta för sexuella övergrepp bör stärkas hos alla som har att göra med barn inom den juridiska processen, och särskilt om ärendet gäller funktionshindrade barn med kommunikationssvårigheter. Rättsprocessen börbarnanpassas” så att hänsyn tas till barns speciella sätt att hantera och vittna om sexuella övergrepp.

Enligt barnkonventionen har vi förbundit oss att vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder för att skydda barn mot misshandel, utnyttjande och sexuella övergrepp.

.

Hans Hoff (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare