Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning

Motion 2014/15:2032 av Lars Eriksson (S)

av Lars Eriksson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sårbarheten i den svenska energiförsörjningen.

Motivering

Svenskt näringsliv är i stort beroende av en fungerande energiförsörjning med internationellt konkurrenskraftiga villkor. Dels genererar svensk energiförsörjning i sig arbetstillfällen, dels finns stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet.

 

EU har en strategi som går ut på att minska EU:s beroende av rysk energi. Det senaste året har dessutom EU:s ledare beslutat om sanktioner emot Ryssland för dess agerande i Ukraina. Att vända sig till Ryssland som framtida leverantör av kärnbränsle till den svenska energisektorn är inte okomplicerat. Skulle sanktionerna komma att innefatta även energislag kan svenska energibolags kärnbränslestrategi bli vansklig. I det fall som dessa företag skulle välja att slutföra en affär med Ryssland om kärnbränsleleveranser, så ligger det flera år fram i tiden.

 

Händelserna i Europa gör att man bör överväga möjligheterna att eftersträva minsta möjliga sårbarhet för den svenska energiförsörjningen.

.

Lars Eriksson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)