Byggandet av fler hyresrätter

Motion 2014/15:2031 av Christer Engelhardt och Per-Arne Håkansson (S)

av Christer Engelhardt och Per-Arne Håkansson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggandet av fler hyresrätter.

Motivering

Hyresrätter är en nödvändig förutsättning för rörligheten på arbetsmarknaden. Bostadsbristen är på många orter hög vilket hämmar tillväxten. För att sätta jobben först och få igång byggandet behövs ett nytt investeringsstöd för byggandet av hyresrätter. Byggandet av nya bostäder började falla direkt efter regeringsskiftet år 2006, när den borgerliga regeringen tog bort alla statliga investeringsstimulanser till byggsektorn.

Anledningen till det låga bostadsbyggandet uppges bland annat vara alltför höga produktionskostnader, tidsödande överklaganden av detaljplaner och att tillgången till detaljplanelagd mark i attraktiva lägen är begränsad. Bland dem som drabbas värst är våra unga som får allt svårare att hitta någonstans att bo. Denna utveckling måste vändas. Med investeringar i bostadsbyggande kan pessimism vändas till framtidstro.

Därför bör staten se över förutsättningarna för att stimulera ökat bostadsbyggande av hyresrätter.

.

Christer Engelhardt (S)

Per-Arne Håkansson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)