Moms för digitala medier

Motion 2014/15:2026 av Christian Holm och Åsa Coenraads (M)

av Christian Holm och Åsa Coenraads (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Sverige att verka för ett enhetligt momssystem för digitala och tryckta medier.

Motivering

Idag lever vi i ett digitaliserat samhälle, inte minst har Sverige varit i framkant gällande den digitala marknaden. Fler människor betalar räkningar via internet, handlar online och läser litteratur på nätet. Olyckligtvis har inte Sveriges och EU:s skatteregler följt med i denna utveckling.

 

Idag har e-böcker, digitala ljudböcker och tidningar på nätet en moms på 25 procent medan samma böcker och tidningar i pappersform har en moms på sex procent. Anledningen till detta är EU:s regelverk gällande moms samt deras definition av varor och tjänster. Medlemsländerna har godkännande från EU att reducera moms på särskilda produkter såsom tidningar och böcker. Däremot anses inte digitala medier vara en produkt enligt EU:s definition utan en tjänst och beskattas därför med 25 procent.

Denna straffbeskattning snedvrider en av de mest snabbväxande marknaderna. It-sektorn har en enorm tillväxtpotential och spelar en stor roll i den europeiska ekonomin. Idag hämmar vi denna utveckling genom en straffbeskattning när vi istället borde stödja och skapa bra förutsättningar att kunna verka på den digitaliserade marknaden.

 

Det är välkommet att EU ser över det europeiska momsregelverket, men vi måste agera mer effektivt. Sverige bör aktivt verka för att reducera moms på digitala medier, det borde vara en självklarhet att lika produkter ska ha samma beskattning. I ett modernt samhälle är det viktigt att lagstiftningen följer utvecklingen och att den är teknikneutral.

.

Christian Holm (M)

Åsa Coenraads (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)