Förvaltning av vargen

Motion 2014/15:2024 av Christian Holm (M)

av Christian Holm (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om varg, jakten på varg och situationen i Värmland och om att i största möjliga mån beakta det höga rovdjurstryck som råder i länets närområde. 

 

Motivering

Vargen är och har alltid varit ett omdiskuterat djur. Redan i Västgötalagen från 1200-talet finns angivet att alla utan undantag på olika sätt skulle göra allt för att hålla vargstammen tillbaka. Detta synsätt har funnits i flera hundra år. Idag finns en stor del av Sveriges vargstam koncentrerad i några få län. Bara i Värmland finns idag 29 vargrevir och under 2013 skedde föryngringar i 20 av dessa. Länsstyrelsen i Värmland uppskattar att det idag finns ca 200 vargar enbart i Värmland.

 

Vargförekomsten har i vissa fall tvingat jägarna till förändringar i sitt utövande, vilket är beklagligt då jakten bland annat har mycket historiska anor. Löshundsjakten som har stor betydelse för jakten har fått inskränkas och många släpper inte längre lös sitt husdjur som, utöver att vara jakthund, även är en uppskattad kamrat i familjen. Det är en anledning till att motståndet mot varg på många håll är kraftigt.

 

Det är viktigt att vi har en rovdjurspolitik som det finns förståelse och acceptans för och som ger möjlighet till en kontrollerad jakt. Givet höstens regeringsskifte och de uppfattningar som ges uttryck för från åtminstone delar av regeringen oroar, inte minst för oss som bor i Värmland eller län som har liknande utmaningar gällande varg eller andra rovdjur. Vi behöver såväl skyddsjakt som licensjakt på varg och det är viktigt att detta sker omgående och inte stoppas av segdragna överklaganden.

Det finns flera exempel på att där acceptansen för vargen är låg är också den illegala jakten hög. Det är viktigt att vi får en skyndsam förändring av förvaltningen av varg. Det kommer även att gynna vargen som annars hotas av personer som är beredd ta lagen i egna händer.

 

.

Christian Holm (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)