Avvecklande av privatkopieringsersättningen

Motion 2014/15:2022 av Christian Holm (M)

av Christian Holm (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet till översyn av privatkopieringsersättning och privatkopieringsavgift.

 

Motivering

De företag som tillverkar och importerar cd- och dvd-skivor är i dagsläget skyldiga att betala en viss ersättning till filmupphovsmän och musiker. Ersättningen kallas privatkopieringsersättning (tidigare kassettersättning), och den ålägger innehavaren att erlägga kompensation i form av en fastställd summa per skiva alternativt per inspelningsbart lagringsmedium och inspelningsbart utrymme. Ersättningen indrivs från ett privat företag.

 

Kopiering för privat bruk är enligt rådande lagstiftning inte förbjudet och kallas idag för ensamrätten. Filmer och musik kan med dagens teknik även nedladdas helt lagligt under förutsättning att upphovsmannens tillstånd finns, och sedan för privat bruk lagligt läggas över på annat lagringsmedium. Det finns idag flertalet lagliga tjänster för musik- och filmdelning på nätet såväl mot betalning som gratis. Sedan den 1 september 2012 är även externa hårddiskar och usb-minnen utsatta för vad som då kallas för privatkopieringsavgift. Avgiften är erlagd till en krona per gigabyte för usb-minnen och åttio kronor per extern hårddisk. Avgiften skall kompensera musiker och filmmakare för den eventuella förlust de upplever i samband med piratkopiering.

 

Det är orimligt att artister och skådespelare inom underhållningsbranschen skall erhålla ersättning för att människor väljer att kopiera filmer och musik som lagligt köpts eller lagligt laddats ned på nätet. Vidare måste det anses orimligt att människor som inte använder dessa lagringsutrymmen till att lagra medier utan istället väljer att kopiera egna semesterfotografier eller hemmavideor skall bestraffas bara för att möjligheten till piratkopiering finns när man innehar denna typ av lagringsmedium. Efter ipredlagens ikraftträdande är det numera även straffbart att illegalt nedladda upphovsrättsskyddat material. Därmed finns inte längre någon plattform för fortsatt användande av piratkopieringsersättning, och en översyn av utsikterna för ett eventuellt avskaffande av lagen bör därmed vara aktuell. Utöver detta bör man se över rimligheten i att företag innehar rätten att indriva påtvingade avgifter.

 

Då en stor del av all immaterialrättslagstiftning kommer ifrån Europaparlamentet torde det dessutom åligga Sverige att aktivt driva denna typ av fråga på EU-nivå.

 

.

Christian Holm (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)