Ökad samverkan med aktörer som främjar entreprenörskap för unga

Motion 2014/15:2011 av Christian Holm (M)

av Christian Holm (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över om alla kommuner kan ge samtliga elever på gymnasieskolan möjlighet att driva egna företag.

Motivering

Brist på arbetslivserfarenhet är ett vanligt problem för unga när de ska söka sitt första jobb efter gymnasiet. Det är därför viktigt att unga redan under gymnasietiden skapar kontakter till näringslivet genom exempelvis praktik. Lika viktigt är det att unga får chansen att bekanta sig med företagsvärlden, och hur det fungerar att driva ett företag från idé till verklighet. Det är en skapandeglädje i den processen som bidrar till att främja unga vuxnas ambitioner, och får dem att känna sig ett steg närmare en annars synbart svår arbetsmarknad. Med en ny vänsterregering vars budgetproposition talar sitt tydliga språk, ser framtidens företags- och jobbvärld inte ut att bli lättare. Istället ökar belastningen på Sveriges företagande och entreprenörskap med ökade skatter på jobb och näringsliv. För att kompensera mot en sådan arbetsmarknad blir verksamheter som Ung Företagsamhet (UF) i gymnasieskolan och Drivhusets stöd till unga entreprenörer centrala i att egga igång unga vuxnas företagarambitioner.

 

Till följd av dessa verksamheter skapas dels värdefulla kontakter, dels får unga även ett arbetsintyg som kan öka möjligheterna till anställning i framtiden. Att vara anställbar är viktigt, men det är minst lika betydelsefullt att få kunskaper om entreprenörskap. Att starta eget företag är också en väg in i arbetslivet. Sverige behöver fler företagare för att stimulera innovation och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Här kan skolan vara en betydelsefull aktör.

 

I dagens gymnasieskolor har bland annat Ung Företagsamhet fått en alltmer framträdande roll. Organisationen arbetar för att elever ska få möjlighet att starta eget företag inom ramen för sin utbildning. UF bistår med verktygen som behövs för att starta och driva ett företag och stödjer eleverna i deras arbete. En rapport från Handelshögskolan visar att de elever som har drivit UF-företag har i större omfattning startat företag även efter gymnasiet än personer som inte har haft ett UF-företag. Därtill visar även rapporten att UF-företagare anställer fler, har högre omsättning och en längre livslängd på sina företag. Sedan verksamhetens start i 1980 har 279 000 svenska elever fått chansen att skapa och driva företag. Under 2013 fanns 21 901 UF-elever, och majoriteten av dessa var kvinnor.[1]

 

Det är positivt att UF blir alltmer uppmärksammat och påvisar goda resultat, men det faktum att UF-företagande begränsas till specifika program hindrar många andra elever från att testa på att starta eget. Regeringen bör därför se över hur alla kommuner skulle kunna ge samtliga elever på gymnasieskolan möjligheten att testa på entreprenörskap genom Ung Företagsamhet. Fortsatta satsningar på Drivhuset och liknande aktörer är också av stor vikt för att stimulera och uppmuntra ungt entreprenörskap.

 

.

Christian Holm (M)

 

 


Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)