Tyngre och längre lastbilar

Motion 2014/15:2003 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram ett förslag för att tillåta längre och tyngre lastbilar.

Motivering

Med längre och tyngre lastbilar höjer vi svensk åkerinärings och basindustris konkurrenskraft. Dessutom så minskar vi miljöpåverkan betydligt när färre bilar transporterar mer. Att höja bruttovikten till 74 ton är ett effektivt sätt att uppnå dessa fördelar. Ett beslut om längre och tyngre lastbilar bör gå att ta fram skyndsamt då mycket arbete redan är gjort.

.

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)