Välsmakande skolmat

Motion 2014/15:2002 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över skollagen för att komplettera den med krav på att skolmat ska upplevas som välsmakande av eleverna.

Motivering

I juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft. Förutom att den har förstärkt kunskapsinnehållet i den svenska skolan så har den också höjt ribban för vilken kvalitet vi ska hålla på den svenska skolmaten. Redan tidigare så krävdes det att skolmaten i grundskolan ska vara kostnadsfri och numera är det också ett krav på att den ska vara rätt näringsberäknad.

 

För många elever är skollunchen dagens huvudmåltid och då är det särskilt viktigt att denna måltid är näringsmässigt komplett. Nu är det dock viktigt att Sverige går vidare för att ytterligare skärpa kraven på kommun- och skolledningar så att detta efterlevs i praktiken. Trots att skollagen är tydlig så är det endast hälften av alla skolor som gör en regelbunden näringsberäkning av skolmaten. Det är därför viktigt att lagen följs upp så att den efterlevs i praktiken.

 

För att ytterligare öka arbete för en bättre skolmat så bör man från statligt håll överväga att också skriva in i skollagen att den mat som serveras i skolan inte bara skall vara kostnadsfri och rätt sammansatt utan också upplevas som välsmakande av eleverna. Detta borde egentligen vara en självklart men de siffror som visar på att allt fler elever struntar i att äta lunch i skolan tyder på att man på många håll inte bryr sig om vad eleverna tycker. Tyvärr gömmer sig vissa ansvariga i skolor och kommuner bakom klyschor om att barn aldrig har gillat skolmaten och att de bara vill äta pizza och hamburgare. Detta motsägs av exempel från flera skolor runt om i landet som visar på att det inte finns någon motsättning mellan god och nyttig mat utan att det går att kombinera om man utformar skolmaten i dialog med lärare och föräldrar.

 

För de alltför många elever som inte får ordentligt lagade måltider hemma så är skolmaten extra viktig. För dessa barn kan en bra skolmat vara helt avgörande för att man ska orka hänga med hela skoldagen och inte halka efter kompisarna i klassrummet. Skolmaten ska ses som en del av skolans uppdrag, den ska få kosta och för att vi ska vända siffrorna och få fler elever att äta mat i skolan så måste den utformas så att barnen faktiskt får mat som de vill äta.

.

Edward Riedl (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)