Ansvar för miljö och klimat

Motion 2014/15:1899 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

av Göran Hägglund m.fl. (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att minska utsläppen av växthusgaser.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av effektivare reningsverk.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ge barn en giftfri vardag.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stoppa övergödningen av Östersjön.

Motivering

Det finns skäl att oroa sig för framtidens miljö. Klimatförändring, miljögifter, övergödning och hotad biologisk mångfald är alla exempel på en utveckling som inte är hållbar. Samtidigt visar erfarenheter att det går att bryta en negativ trend.

Det allvarligaste miljöhotet människan står inför är klimatförändringen. Effekterna av den alltför snabba uppvärmningen av jorden slår hårdast mot den fattiga delen av jordens befolkning som har svårast att anpassa sig. Risken ökar för att olika ekologiska system kollapsar. Stora ansträngningar måste göras för att skapa internationella överenskommelser som effektivt möter detta hot.

En ansvarsfull miljöpolitik motverkas av den kortsiktighet som i alltför hög grad präglar politik och ekonomi. Men också från krafter som vill använda miljöhoten som förevändning för en tillväxtfientlig politik som skulle få förödande konsekvenser för välfärden och människors frihet.

Kristdemokraterna står bakom ett EU-mål om 40 procent minskade koldioxidutsläpp inom unionen till 2030 i jämförelse med år 1990. Utöver detta vill vi se ett mål om ytterligare 10 procents minskning som inkluderar handel med internationella krediter, det vill säga investeringar i projekt för att minska utsläppen i andra länder utanför EU. Vi stödjer också ett gemensamt EU-mål om 27 procent förnybar energi i unionen till år 2030.

Kristdemokraterna vill att avloppsreningsverk ska utrustas med avancerade reningsmetoder som klarar av att reducera läkemedelsrester och andra föroreningar som inte reningsverken är kapabla till i nuvarande processer.

En offentlig aktör, som bedriver verksamhet för barn, bör vid en upphandling ha rätt att själv ange vilka miljö- och hälsokrav som ska gälla, såvida motparten inte kan bevisa att kraven är obefogade. Detta skulle gälla allt ifrån leksaker och nappflaskor till mat och dryck som i första hand konsumeras av barn i verksamheterna. Vi vill ha giftfria förskolor. Vi vill också att alla varianter av bisfenoler förbjuds i produkter som riktar sig till barn, samt i livsmedelsförpackningar och kassakvitton.

Östersjön är ett världsunikt bräckvattenhav med ett särskilt ekosystem. Vi vill minska övergödningen genom att pröva ett system med överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor. Vi vill också förbjuda oljeborrning i Östersjön och att olja som transporteras till havs ska märkas så att det går att spåra från vilket fartyg ett oljeutsläpp skett. Den tekniska utvecklingen har gjort detta möjligt.  Vi vill också att bötesbeloppen för oljeutsläpp i havet höjs rejält.

 

.

Göran Hägglund (KD)

 

Emma Henriksson (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annika Eclund (KD)

Caroline Szyber (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)