Socialtjänstens arkiveringstid

Motion 2014/15:1896 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Socialtjänsten ska förlänga arkiveringstiden för utredningshandlingar som gäller brott mot barn till minst 10 år.

Motivering

När Socialtjänsten får kännedom om att ett barn far illa/brott mot barn görs oftast en utredning. Många gånger är det svårt för barn att berätta att de blivit utsatta för misshandel eller sexuella brott. Särskilt svårt är det om det är en närstående som är förövaren. Om barnet inte berättar vad som hänt och det saknas annan bevisning, så kan utredningen läggas ner utan att polisanmälan görs.

Det är vanligt att barn senare i livet väljer att berätta om brottet som de utsatts för när de var små. Ibland kan det ta upp till 10 år innan barnet känner sig tillräckligt starkt för att berätta om t.ex. sexuella övergrepp.

Socialtjänsten sparar sitt utredningsmaterial i 5 år, detta i de fall där ingen polisanmälan görs. Efter 5 år gallras utredningsmaterialet bort. Detta är för kort tid med tanke på att detta material kan vara mycket viktigt när barnet senare i livet känner sig redo att berätta.

Regeringen bör därför införa bestämmelser om att ovanstående utredningsmaterial måste arkiveras i minst 10 år.

 

.

Ellen Juntti (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)