Obligatorisk prövning av vårdnaden vid mord av den andra vårdnadshavaren

Motion 2014/15:1893 av Pia Hallström och Ellen Juntti (M)

av Pia Hallström och Ellen Juntti (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över ett införande av obligatorisk prövning av vårdnaden i de fall där en vårdnadshavare har dödat den andra vårdnadshavaren.

Motivering

2013 polisanmäldes 27 100 fall av misshandel av kvinnor över 18 år och ungefär 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning. I genomsnitt dödas 17 kvinnor per år av en man som kvinnan har eller har haft en kärleksrelation med. Våldsutövningen drabbar i många fall barnen. Enligt Röda Korsets uppskattningar tvingas 190 000 barn bevittna när mamma blir slagen och i många fall blir även barnen slagna.

Varje år tvingas dessutom barn uppleva hur den ena föräldern mördar den andra och sedan blir ensam vårdnadshavare. Det rör sig nästan uteslutande om att pappan har dödat mamman.

Den förälder som har dödat behåller därmed inflytande över barnet och kan bestämma var barnet ska bo, vilken skola denne ska gå i med mera. För barnet blir kränkningen dubbel. Först traumat att en förälder dödas, sedan ska barnets liv styras av förövaren.

Det bör därför övervägas att se över lagstiftningen så att det sker en obligatorisk prövning av vårdnaden i de fall där den ena vårdnadshavaren har dödat den andre. Möjligheten till prövning borde inte, som idag, vila på socialnämndens förmåga att agera och väcka talan.

Lagstiftaren bör alltid se till barnets bästa. Barnets rätt till en trygg uppväxt måste gå före förövarens rätt att vara förälder. Genom det grövsta brottet mot person – mord–borde den rätten redan vara förverkad.

.

Pia Hallström (M)

Ellen Juntti (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)