Kontroll av fosterföräldrar

Motion 2014/15:1890 av Pia Hallström (M)

av Pia Hallström (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kontrollera föräldrarnas allmänna lämplighet.

Motivering

Få barn är så utsatta som de som skilts från sina biologiska föräldrar efter att ha bedömts fara illa i hemmiljön. Ett familjehem ska kännetecknas av att uppdraget är personligt och erbjuder det placerade barnet en familjetillhörighet. Idag krävs ingen speciell utbildning eller erfarenhet för att komma i fråga som familjehem och socialtjänsten gör minst två hembesök per år för att träffa barnet och familjen. Vanvårdsutredningen 2009 visade på brister som att barn varit ständigt hungriga, fått utstå kränkningar från fosterföräldrar, blivit utsatta för såväl fysisk som psykisk misshandel, inte fått en ordentlig skolgång eller berövats kontakten med sin biologiska familj.

 

Med hänsyn till ovan bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att se över möjligheten att utbilda fosterföräldrarna och tillåta oanmälda besök samt kontrollera via belastningsregister.

 

 

.

Pia Hallström (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)