Fler fristadsförfattare

Motion 2014/15:1874 av Bengt Eliasson m.fl. (FP)

av Bengt Eliasson m.fl. (FP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att öka antalet fristäder för författare i Sverige.

Motivering

Den fria kulturen har en oerhörd kraft. I den kan samtidens villkor skildras och det som skulle kunna ersätta missförhållanden rymmas. Det fria ordet är ofrihetens och samhällslögnernas främsta fiende. Den som inte förstår denna betydelse bör studera hur auktoritära ledare skyr fria bibliotek, fri press och fria kulturinstitutioner. Det är därför tortyr, trakasserier och fängslanden tillhör många kulturskapares vardag i auktoritära stater. Och det är därför det är oerhört viktigt att det finns fristäder runt om i världen dit författare och journalister snabbt kan komma när förföljelsen och hoten börjar.

 

Här har Sverige en central roll. Vårt land har en av världens äldsta tryckfrihetslagstiftningar. Det är ett arv som förpliktigar. I Chydenius anda bör Sverige ta ledartröjan i kampen för det fria ordet. Hit ska hotade författare och journalister kunna vända och härifrån ska de kunna verka.

 

Detta är en del i att Sverige ska vara ett öppet, välkomnande land som engagerar sig i sin omvärld. Ingenstans är kanske detta viktigare än på kulturens område. Sverige har i århundraden varit ett land med stor invandring, med stor utvandring och där stora influenser från omvärlden fått fäste. Denna öppenhet och mångfald är avgörande för Sveriges välstånd, men också för vår kreativitet och kulturella kraft. Det vi idag känner som svenskt kulturarv har skapats i ett intimt samtal och utbyte med omvärlden. Våra fristäder finns till för fristadsförfattarna, men våra fristäder berikar också hela Sverige.   Inte minst får det lokala kulturlivet ofta en tydlig injektion.

 

Folkpartiet har i regeringsställning arbetat för fler svenska fristäder för författare som förföljs i sina hemländer, något som resulterat i ett uppdrag till Statens kulturråd att arbeta för att få fler svenska kommuner att bli fristäder. Men det räcker inte. Kan Norge ha dubbelt så många fristäder så kan Sverige ha fler än idag.

 

Regeringen bör därför särskilt verka för att antalet fristäder för författare i Sverige ökar. Ett utökat antal fristadsförfattare och fristadsbostäder behövs över hela landet. Sverige ska också självt gå före och internationellt driva på för att utövare av också andra konstarter inkluderas i fristadssystemet.

 

.

Bengt Eliasson (FP)

 

Christer Nylander (FP)

Maria Weimer (FP)

Roger Haddad (FP)

Fredrik Malm (FP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)