Flyktingamnesti för asylsökande assyrier och yezidier från Irak

Motion 2014/15:1871 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (FP)

av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (FP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en flyktingamnesti för papperslösa irakiska flyktingar som tillhör de folkmordsutsatta folkgrupperna assyrier och yezidier.

Motivering

Jenna Jenna ya Iraq” – Irak är paradiset. Det var en av de största hitlåtarna i Irak i början av 80-talet. Låten handlade om enighet mellan Iraks folkgrupper och om vilket underbart land Irak är. Men Irak var knappast något paradis då - och i dag är landet snarast ett helvete.

 

Hela Iraks befolkning har drabbats av brott mot mänskligheten när terroristorganisationen Islamiska staten, IS, bygger sitt Sharia-kalifat. Samtidigt har minoritetsgrupperna assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) och yezidier utsatts för regelrätt folkmord. Landet faller sönder och centralregeringen i Bagdad förmår inte försvara de skyddslösa minoriteterna – i synnerhet inte assyrier och yezidier. Sverige har ett ansvar att förebygga ytterligare våld mot dessa två folkgrupper.

 

Sverige förbereder sig nu för att ta emot flyktingar som flyr krigets fasor i Irak efter terroristorganisationen Islamiska atatens (IS) framfart. Samtidigt gör Migrationsverket precis det motsatta när de just nu utvisar assyrier och yezidier från Sverige till krigets inferno i Irak.

 

Migrationsverket har sedan USA:s invasion av Irak gjort kraftiga missbedömningar av skyddsskälen för Iraks minoriteter, särskilt ifråga om minoriteters utsatthet, och i synnerhet om assyriers och yezidiers utsatthet. Migrationsverket kan inte ge en säker siffra, men bedömer att sedan 2004 och framåt lever 3 306 irakiska medborgare, inkluderat barn som är födda här, som papperslösa i Sverige. Många av dem tillhör de folkmordsutsatta folkgrupperna assyrier och yezidier. Den senaste tiden har papperslösa assyrier och yezidier som återigen har ansökt om asyl, efter att preskriptionstiden mötts, fått avslag av Migrationsverket på sina asylansökningar. Budskapet från Migrationsverket i besluten är tydligt: inom fyra veckor måste de återvända till terrorns Irak – där döden väntar.

 

Alla dessa individer är människor som sedan tidigare har flytt landet på grund av våld som riktats mot folken av jihadister alltsedan USA:s invasion 2003. De kan nu omöjligen återvända utan försätts i en situation där de tvingas leva gömda och papperslösa här i Sverige. Ändå vill Migrationsverket, som hävdar att våldet inte sträcker sig över hela landet (Aftonbladets webb 2014-09-11), skicka tillbaka dem till ett land där deras folk har drabbats av folkmord och där risken för fortsatt våld mot dem är överhängande. Mot bakgrund av vad som händer i Irak är det omöjligt för dem att återvända inom rimlig tid, om än någonsin.

 

De flesta papperslösa assyrier och yezidier från Irak har levt i Sverige i många år. De ser nu hur släktingar och vänner i Irak slaktas, tvingas konvertera till islam, säljs på slavmarknader och fördrivs. Samtidigt lever de i en juridisk limbo här i Sverige utan rättigheter och skyldigheter. Deras barn, många födda eller uppvuxna här, ser sig som svenskar och har rotat sig här.

 

Vad gör det med ett barn att få växa upp utan rättigheter här i Sverige och samtidigt veta att svenska staten vill att de återvänder till ett land där jihadisterna i IS väntar med svärdet i högsta hugg? Vad gör det med ett barn att veta att man är dömd att leva utanför det svenska samhället och att man aldrig kommer kunna återvända till föräldrarnas hemland? Dessa utsatta människors plåga måste få ett slut. Det är på tiden att Sveriges riksdag tar ställning för att regeringen skyndsamt ska utreda en flyktingamnesti för papperslösa irakier som tillhör folkgrupperna assyrier och yezidier och som lever gömda här i Sverige.

 

.

Robert Hannah (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)