Nationella riktlinjer för prehospital vård

Motion 2014/15:1870 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa nationella riktlinjer för prehospital vård.

Motivering

Prehospitalt arbete är sjukvård som utförs mellan tidpunkten för vårdbehovets uppkomst och ankomsten till sjukvårdsinrättning, till exempel ambulanssjukvård eller akutsjukvård på olycksplats.

Idag kan man långt ifrån säga att den prehospitala vården är jämlik över landet. Chansen att till exempel överleva en svår trafikolycka beror på var i landet man befinner sig beroende på tillgång till läkare i prehospital vård, läkarbemannad ambulanshelikopter och riktig traumaenhet.

Dessa funktioner beslutas av varje landsting och det ser olika ut med tillgången på dessa tre och i vilken omfattning de finns. Där samarbete kunde ske mellan landstingen, med gemensamma regler för när ambulansflyg ska användas etc, saknas ibland detta samarbete vilket drabbar den enskilda individen i behov av kvalificerad och snabb vård.

Det finns exempel där regelverket i ett landsting sagt att endast marktransporter (ambulans) får användas inom vissa antal kilometer och inte ambulansflyg/helikopter, vilket exempelvis drabbat personer på väg till transplantation.

Det är naturligtvis inte en optimal ordning för ett land som är litet till antalet invånare men stort geografiskt. Möjligheten att införa nationella riktlinjer för prehospital vård bör därför utredas.

.

Penilla Gunther (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)