Förändringar av sjukvårdens ersättningssystem

Motion 2014/15:1859 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sjukvårdens ersättningssystem inte endast får bygga på produktionsfaktorer.

Motivering

Svensk hälso och sjukvård står sig fortfarande väl i den internationella konkurrensen, men riskerar att tappa i position inte minst beroende på hur framgångsrik vård definieras, utvärderas och premieras. Som ett välutvecklat och rikt land vill vi självfallet ha bra vård idag, men vi vill också ha bra vård imorgon och vi vill bidra till den globala kunskapsutvecklingen.

 

Idag utvärderas svensk hälso och sjukvård huvudsakligen efter mängden producerad vård. Det är ett system som fokuserar på dagens vårdproduktion, däremot sätter det inte nödvändigtvis patienten i fokus och det gynnar inte med automatik utveckling och användning av de mest effektiva behandlingsmetoderna.

 

Resultatet är att dagens modell inte stödjer utvecklingen av svensk Life Science. Den kunskap och de erfarenheter som patientorganisationerna representerar tillvaratas idag i allt för liten omfattning. En ökning av patienternas och patientorganisationernas inflytande över svensk hälso och sjukvård skulle stärka Sveriges konkurrenskraft som nation, men också bidra till en effektivare och mer jämlik vård.

 

Sjukvårdens ersättningssystem borde förbättras att även premiera medicinska hälsoresultat och inte enbart bygga på produktionsfaktorer, något som regeringen bör ges tillkänna.

.

Penilla Gunther (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)