En politik för jobb och företagande

Motion 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2014/15:1850

av Hans Rothenberg m.fl. (M)

En politik för jobb och företagande

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka och förbättra villkoren för företagande, entreprenörskap, forskning och utveckling.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag på insatser och åtgärder som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden för personer som i dag står långt från arbetsmarknaden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den av alliansregeringen tillsatta förhandlingspersonen får fortsatt mandat att arbeta för att skapa förutsättningar för fler bostäder och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)
Behandlas i betänkande (20)