Utveckla friskvårdsbidraget

Motion 2014/15:1843 av Johan Forssell (M)

av Johan Forssell (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över friskvårdsbidraget.

Motivering

Hälsa och fysisk aktivitet har blivit samtalsämnet hos var och varannan person runt om i Sverige. Svenskarna deltar som aldrig förr i motionslopp och intresset är stort i medierna för att tipsa om hur vi kan ta hand om oss själva. Samtidigt finns viktiga hälsoutmaningar, inte minst i det utbredda stillasittandet. Ny forskning visar att fysisk inaktivitet är lika farligt för hälsan som kraftig övervikt och fetma. Samtidigt ser vi att gapet mellan de som rör på sig ofta och de som sällan eller till och med aldrig gör det, blir allt större.

 

Ett sätt att möta utmaningarna på har varit genom införandet av det så kallade friskvårdsbidraget. Arbetsgivaren kan idag erbjuda sin personal skattefri motionsaktivitet av enklare slag som ligger skilt från arbetsplatsen. Den anställde kan, mot kvitto, få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg. En förutsättning är att motions- eller friskvårdsförmånen ska rikta sig till hela personalen. Det innebär att erbjudandet ska omfatta samtliga anställda oavsett anställningsform, alltså även korttidsanställda, vikarier med flera.

 

Friskvårdsbidraget är en bra reform som möjliggör för fler människor att undvika stillasittandets konsekvenser. Förutom de positiva hälsoeffekter anställda får av att leva hälsosamt och träna regelbundet, visar studier att man också presterar bättre på jobbet och kan hålla koncentrationsförmågan uppe under längre perioder.

 

Fortfarande är det många arbetsgivare som inte erbjuder sina anställda skattefri motionsförmån. Tyvärr är det inte heller alla anställda som nyttjar det friskvårdsbidrag de erbjudits. Många motionsformer står också utanför reformen. Några av de mest populära aktiviteterna bland svenskar som löpning, skidåkning, ridsport och golf ryms inte inom dagens regelverk.

 

Goda vanor kan inte och bör inte lagstiftas fram från riksdagen. Däremot kan vi på politisk nivå fatta beslut som underlättar för fler människor att själva initiera ett hälsosammare liv. Insatser på samhällsnivå och individuell nivå bör understödja varandra och inte hanteras som motsatser.

 

Ett friskvårdsbidrag som fler kan använda skulle naturligtvis inte lösa alla utmaningar med en alltför stillasittande befolkning. Däremot skulle det möjliggöra för fler än idag att aktivera sig och förbättra sitt välmående. Det finns därför goda skäl att se över hur regelverket skulle kunna utvecklas.

.

Johan Forssell (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)