Inför borgmästartiteln

Motion 2014/15:1840 av Thomas Finnborg (M)

av Thomas Finnborg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av möjligheterna att ersätta titeln kommunstyrelsens ordförande med titeln borgmästare – allt annat lika.

Motivering

Som så mycket annat kom titeln ”borgmästare” från Tyskland, under 1200-talet. Genom historien har titeln haft olika innebörd och hierarkisk höjd, men i modern tid har ordet kommit att bli synonymt med den roll, det mandat och det uppdrag som tillkommer innehavaren av titeln ”kommunstyrelsens ordförande”.

Borgmästartiteln är mycket vanlig runt om i världen och kan därför sägas vara internationellt erkänd. I Sverige används titeln borgmästare aningen godtyckligt – främst då i internationella sammanhang som i översättningar och vid möten. Även olika personer kan avses med titeln borgmästare; ibland avses kommunstyrelsens ordförande, ibland kommunfullmäktiges ordförande och ibland även kommunalråd.

För att undvika denna kakofoni av godtycklighet bör därför regeringen genomföra en översyn av möjligheten att ersätta titelnamnet ”kommunstyrelsens ordförande” med titelnamnet ”borgmästare” – allt annat lika.

.

Thomas Finnborg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)