Obligatorisk flytväst i fritidsbåt

Motion 2014/15:1836 av Thomas Finnborg (M)

av Thomas Finnborg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk flytväst i fritidsbåt.

Motivering

Under 2013 omkom 36 personer i fritidsbåtsolyckor. Ungefär hälften av dessa hade kunnat överleva om de hade använt flytväst visar en analys som Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet gjort. Flytvästen räddar alltså liv.

 

Allt fler personer skaffar sig en fritidsbåt och långt ifrån alla har god båtvana. Risken finns också att människor med god vana av båtar underskattar de risker som finns. Antalet drunknade i samband med småbåtsolyckor har också ökat, vilket gör ett krav på flytväst på fritidsbåt än mer angeläget. Ett fall överbord sker ofta helt oväntat och det är då lätt hänt att man slår i något i fallet, något som i värsta fall kan leda till avsvimning. I en sådan situation är en flytväst en billig livförsäkring.

 

Den typiska olyckan med fritidsbåt är då en äldre man på egen hand ger sig ut på sjön till exempel för att fiska. Turen sker ofta i en liten sjö i lugnt väder. Han använder inte flytväst och är ensam när han faller överbord, om han använt flytväst hade hans chanser att överleva ökat kraftigt.

 

Idag finns lag om att alla som åker i bil ska bära bilbälte. Någon lag om att bära flytväst till sjöss finns dock inte. Att kräva att flytväst bärs konstant när man befinner sig ombord på en mindre båt är inte nödvändigtvis det bästa rent praktiskt, men krav om att det ska finnas tillräckligt med flytvästar ombord för att räcka till alla passagerare. Därtill borde man också kunna kräva att barn under femton år ska bära flytväst när de befinner sig ombord på en fritidsbåt samt att personer som befinner sig ensamma på en fritidsbåt bär flytväst.

 

Genom att se till att flytvästar alltid ska finnas ombord på småbåtar och i vissa fall också alltid användas, höjer man såväl medvetenheten om flytvästens betydelse som att man ökar säkerhetsmarginalerna för alla som befinner sig på sjön. Varje liv som går till spillo är en stor tragedi och kan några av dessa räddas, bör vi göra vårt bästa för att så sker. Flytvästar räddar liv.

.

Thomas Finnborg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)