Förutsättningarna för industriföretag

Motion 2014/15:1834 av Thomas Finnborg (M)

av Thomas Finnborg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn för att förbättra förutsättningarna för industriföretag.

Motivering

Grunden för det svenska välståndet har historiskt sett varit industrin. Utvinning och förädling av råvaror som malm och skog har bidragit till Sveriges resa från fattigdomens mörker till den absoluta världstoppen i välståndsligan.

Men genom strukturomvandlingar som globalisering, frihandel och demografiska preferenser har världen förändrats och så även grunden för vårt ekonomiska välstånd. De senaste decennierna har inneburit en markant fokusförflyttning av välståndsproduktionen.

Genom boomen inom bl a telekom (Ericsson, Telia), musikindustrin (Cheiron och liknande producenter) och it-tjänster (Skype, Spotify, Dice) har Sverige även här hamnat i världstoppen i sina respektive områden. Därför har det varit enkelt att missa och glömma bort den traditionella industrins fortsatt stora betydelse för vårt välstånd.

I västra Sverige har industrins situation uppmärksammats av bl a Västsvenska Handelskammaren. Ur deras undersökning från i våras kan man notera följande konstateranden av olika företagsledare inom den regionala industrin:

  • Sju av tio planerar att öka investeringarna de närmsta åren.
  • Sex av tio kommer att satsa mer på FoU de närmsta åren.
  • Mer än hälften planerar nyanställningar.

Detta låter ju självklart glädjande, men dessa positiva signaler kommer tyvärr med två reservationer:

  • Sex av tio företagsledare ser det nuvarande kostnadsläget som avskräckande för expansion och nyanställningar.
  • Fyra av tio företagsledare anser att politikernas ointresse för branschen minskar dess faktiska tillväxt.

Utöver dessa i sig oroväckande konstateranden föreligger även matchningsproblem mellan företagens kompetensbehov och utbudet på arbetskraft. Cirka 30 procent av företagsledarna upplever dessa problem som allvarliga eftersom deras konkurrenskraft baseras just på kompetens som kritisk konkurrensfaktor.

Regeringen bör därför genomföra en översyn av möjligheten att förbättra förutsättningarna för industriföretagen genom att öka fokus för industrins affärsvillkor och förbättra kompetensmatchningen mellan företag och arbetsmarknad.

 

.

Thomas Finnborg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)