Kriminalisering av köp av dopningspreparat

Motion 2014/15:1832 av Thomas Finnborg (M)

av Thomas Finnborg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att kriminalisera köp av dopningspreparat.

Motivering

Innehav och användning av dopningspreparat är idag kriminaliserat. Tyvärr finns ett kryphål i lagen, vilket innebär att köpet i sig inte är kriminellt. Således finns en betydande marknad på nätet där diverse dopningspreparat omsätter stora summor.

Enligt TT bedrivs denna verksamhet av organiserade ligor som både producerar och distribuerar dessa preparat, främst via näthandel. Nyligen skedde ett tillslag mot en av dessa ligor och polisen estimerar deras verksamhet till försäljning av minst 9 miljoner dopningsenheter via 25 000 transaktioner till ett värde av över 50 miljoner kronor. Antalet köpare uppskattades till ca 5 000.

Denna verksamhet möjliggörs eftersom även om innehav och användning av dopningspreparat är olagligt så är själva köpet i sig inte kriminellt. Därför torde även en kriminalisering av inköp av dopningspreparat bidra aktivt till kampen mot dopning.

Därför bör regeringen genomföra en översyn av möjligheten till att kriminalisera inköp av dopningspreparat.

.

Thomas Finnborg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)