Avskaffande av tv-licensen

Motion 2014/15:1816 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa licenssystemet som finansieringsform för public service-tv.

Motivering

Tv-licensen är en otidsenlig finansieringsform som årligen kostar licensbetalarna stora summor att administrera och upprätthålla. Kostnaderna för exekutionen av denna indrivning blir naturligtvis inte mindre uppseendeväckande av det faktum att man som licensbetalare tvingas betala tv-licens bara genom att vara ägare av en tv. Idén om public service är i vissa delar lovvärd, men verksamheten bör kunna finansieras precis som övrig offentlig verksamhet. Mot bakgrund av denna korta men principiellt viktiga motion bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag på en finansieringsmodell för public service som inte innefattar det licenssystem vi idag har för public service-tv.

.

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)