Älvdalens skjutfält

Motion 2014/15:1815 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att utveckla verksamheten vid Älvdalens skjut- och övningsfält.

Motivering

Älvdalens skjut- och övningsfält är Sveriges största militära övningsområde. Fältet är det enda som är miljöprövat och godkänt för samtliga arméns truppslag. Det är en stor resurs som förutom det stora övningsområdet på 54 000 hektar också omfattar ett hotell, verkstäder, restaurang och ett flygfält. Genom åren har Försvarsmakten satsat stora belopp för att utveckla detta övningsområde som numera administreras via Skaraborgs regemente P4.

Drastiska neddragningar av personal har skett vid skjutfältet. I sin tur har det lett till att det krävs långa planeringstider för att ta skjutfältets resurser i anspråk. Detta eftersom personal måste tillföras från andra delar av Försvarsmakten. Allt detta är synnerligen negativt för verksamheten.

Det är beklagligt mot bakgrund av den utmärkta resurs som skjutfältet utgör samt att det är attraktivt för övningsverksamhet i ett nordiskt-internationellt perspektiv. En sådan verksamhet pågår, men borde ges en än mer ökad tyngd i framtiden. Personalminskningarna försvårar detta i framtiden.

Den tidigare regeringen har dessutom klargjort att Försvarsmakten ska ha tillgång till övningsfält med skilda naturtyper och terrängförhållanden placerade på olika platser i landet. Enligt Försvarsmaktens plan för övnings- och skjutfältet ska Älvdalens skjutfält vidmakthållas. Men ska detta gälla även i praktiken krävs ett annat signalverk från Försvarsmaktens sida. Idag är utvecklingen negativ och måste om vidmakthållande ska gälla i praktiken innebära ett reaktiverande av Älvdalens skjut- och övningsfält.

.

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)