Svåra förlossningar

Motion 2014/15:1805 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (C)

av Solveig Zander och Annika Qarlsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utifrån hälso- och sjukvårdslagen skapa trygga och skadefria förlossningar.

Motivering

Vi vet att det är oerhört viktigt med en säker och trygg förlossning inte minst för att anknytningen till barnet sedan ska fungera bra. En bra anknytning skapar trygga barn som sedan blir trygga vuxna. Idag fungerar inte förlossningen på bästa sätt. Vi hör dagligen från förlossningspersonal hur underbemannade de är och därmed stressade. Förlossningskliniker tvingas stänga och blivande föräldrar vet inte vart de ska vända sig när de är dags. I välfärdslandet Sverige har vi råd med en fungerande förlossning.

 

Ca 300 000 kvinnor har underlivsskador efter svåra förlossningar. De får men för livet. Personal, läkare och barnmorskor, som varit med om allvarliga händelser vid förlossning kan drabbas av psykisk stress och oro i sitt yrke. Något som är helt naturligt. I Upsala Nya Tidning fanns den 7 juli i år ett reportage som bekräftade det.

 

Såväl mammor som pappor har rätt att känna trygghet inför och under en förlossning. Kvinnor har rätt till en säker förlossning för att slippa underlivsskador. Personalen vid förlossningskliniker har rätt till en arbetsmiljö där de vet att patientsäkerheten sätts i centrum. Av det skälet är det statens ansvar att medverka till att vi får en förlossningsvård som är säker för barnet, de blivande föräldrarna och personalen.

 

Att vi när så möjligt stärker förlossningsklinikerna så de kan fullfölja sitt ansvar utifrån hälso- och sjukvårdslagen.

.

Solveig Zander (C)

Annika Qarlsson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)