Upphandling av livsmedel i statligt finansierade verksamheter

Motion 2014/15:1794 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)

av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten och statliga myndigheter vid upphandling av livsmedel ska ställa krav på att dessa framställts med de krav som svensk lag och svenska myndigheter ställer på produktionen inom jordbruk och livsmedelsindustri i Sverige.

Motivering

Upphandlingslagstiftningen är under omarbetning efter ett nytt EU-direktiv, som ger nya möjligheter att ställa krav vid upphandlingar. Vi vill att dessa möjligheter snarast utnyttjas i Sverige.

Det framstår som logiskt och rimligt att staten och svenska myndigheter, vid upphandling av livsmedel för sin verksamhet och för upphandlad verksamhet, ställer samma krav på hur importerade livsmedel producerats, vad avser djurskydd, användning av bekämpningsmedel, livsmedelshygien mm, som staten och svenska myndigheter ställer på livsmedel som produceras i Sverige.

Att ställa krav på importerade livsmedel, på det sätt som yrkas i denna motion, kommer att bli möjligt enligt beslut i Europaparlamentet. Vi anser att svenska staten, liksom Sveriges kommuner, landsting och regioner, ska utnyttja denna nya EU-lagstiftning för att öka livsmedlens kvalitet och säkerhet mot skadlig hälsopåverkan. Detta bör dessutom kunna leda till att konkurrenskraften för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktionen ökar.

.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Eskil Erlandsson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)