Ekonomiskt stöd till hundägare som köper skyddsväst

Motion 2014/15:1793 av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson (C)

av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiskt stöd till hundägare som köper skyddsväst till sin jakthund i områden med varg.

Motivering

Löshundsjakten i vargtäta områden är sedan flera år hårt prövad. I Värmland har förutsättningarna drastiskt försämrats i takt med att antalet vargar ökat. Många hundägare kan idag vittna om hur det är att få sin jakthund dödat eller skadad av varg. Händelserna där jakthundar angripits är många och förståelsen hos allmänheten varierar.

 

Jakt med löshund hör hemma i den svenska kulturen och bidrar till en attraktiv boende- och livsmiljö på landsbygden. I generationer har människor framgångsrikt ägnat sig åt hundavel, uppfödning, träning och jaktprovverksamhet. Nu riskerar denna fina verksamhet att avvecklas i områden med varg på grund av minskad efterfrågan och stor oro över att släppa sina hundar.  

 

Staten ger idag ekonomiskt stöd till bland annat fårägare som sätter upp rovdjurstängsel i förebyggande syfte. Vi föreslår därför att staten inom ramen för landsbygdsprogrammet inför ett ekonomiskt stöd till hundägare som köper skyddsväst till sin jakthund i områden med varg.  

.

Daniel Bäckström (C)

Eskil Erlandsson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)